Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-05-20

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I (VÅ1053)

H3645 (HT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Almås, H., Grønseth, R., & Stubberud, D. (Red.). (2020). Klinisk omvårdnad 1 (Tredje upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 978-91-47-11359-0
  Bok / Antologi
 • Almås, H., Grønseth, R., & Stubberud, D. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 2 (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099207
  Bok / Antologi
 • Axelsson, E. (2013). Skyldigheter och ansvar : för hälso- och sjukvårdspersonal (1 uppl.). Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140681294
  Bok / Antologi
 • Bixo, M., & Bäckström, T. (Red.). (2014). Problemorienterad gynekologi och obstetrik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147117253
  Bok / Antologi
 • Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144040080
  Bok / Antologi
 • Boman, L., & Wikström, C. (2019). Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt) (2 uppl.). Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144121888
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., & Wijk, H. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123165
  Bok / Antologi
 • Edberg, A., Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123172
  Bok / Antologi
 • Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, behandling (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070087
  Bok / Antologi
 • Fossum, B. (Red.). (2019). Kommunikation : samtal och bemötande i vården (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144120522
  Bok / Antologi
 • Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2019). Omvårdnadens grunder (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123189
  Bok / Antologi
 • Hallström, I., & Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk omvårdnad (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147115099
  Bok / Antologi
 • Järhult, J., Offenbartl, K., & Andersson, M. (2019). Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar (Sjätte upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147127733
  Bok / Antologi
 • Klang, B. (Red.). (2014). Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teoretisk grundbok (1 uppl.). Harlow: Pearson. ISBN: 9780273744801
  Bok / Antologi
 • Levander, S., Adler, H., Gefvert, O., et al. (2017). Psykiatri : en orienterande översikt (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109138
  Bok / Antologi
 • Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088877
  Bok / Antologi
 • Simonsen, T., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi (4 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127142381
  Bok / Antologi
 • Skärsäter, I., & Wiklund Gustin, L. (Red.). (2019). Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundnivå (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123691
  Bok / Antologi
 • Sveriges, Kommuner och Regioner. (2020). Vårdhandboken. Hämtad från https://www.vardhandboken.se/.
  Myndighetspublikation

Referenslitteratur

 • Kristoffersen, N. J. (Red.). (2016). Praktiska grunder för omvårdnad (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114122
  Bok / Antologi
 • Leksell, J., & Lepp, M. (Red.). (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147128020
  Bok / Antologi
 • Simonsen, T., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi (4 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127142381
  Bok / Antologi
 • Heise Löwgren, C. (Red.). (2020). Författningshandbok 2020: för personal inom hälso- och sjukvården (Femtionde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147131310
  Bok / Antologi