Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-09-07

Introduktion till svensk kultur och samhälle (GHI2CK)

H35SP (HT20, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Daun, Å. (1996). Swedish mentality (1 uppl.). University Park, Pa: Pennsylvania State Univ. Press. ISBN: 0271015012
  Bok / Antologi
 • Lundqvist, Å., & Roman, C. The Institutionalization of Family and Gender Equality Policies in the Swedish Welfare State. I J. Fink, & Å. Lundqvist (Red.), Changing relations of welfare. Family, gender and migration in Britain and Scandinavia (1 uppl., ss. 65-85).
  Kapitel i bok (antologi)
 • Petterson, L. Citizenship and Welfare: The Swedish Model. I L. Petterson (Red.), European Patterns: Links and Comparisons in Contemporary History (1 uppl., ss. 235-255). Falun: Högskolan Dalarna.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Petterson, L. (2002). The construction of the Swedish “We”. I European Patterns: Links and Comparisons in Contemporary History (1 uppl., ss. 145-166). Falun: Högskolan Dalarna.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Sellström, T. (1999). Sweden and national liberation in Southern Africa (1 uppl.). Uppsala: Nordic Africa Institute (Nordiska Afrikainstitutet. ISBN: 9171064303
  Bok / Antologi
 • Compendium with articles/ Kompendium med artiklar.
  Text