Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-30

Bild för grundlärare, årskurs 4-6 (BP1030)

H35GH (HT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Burman, G. (2007). Konsten i historien (1 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9789127756984
  Bok / Antologi
 • Carlsson, A., & Koppfeldt, T. (2008). Visuell retorik : bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9789147077489
  Övrigt:Finns också som elektronisk resurs
  Bok / Antologi
 • Clough, P. (2007). Clay in the Primary School London: A & C Black. ISBN: 9780713688191
  Bok / Antologi
 • Davidsson, B., & Dimenäs, J. (Red.). (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Stockholm: Liber.
  Läsanvisning:s 31-46
  Bok / Antologi
 • Eisner, E. W. (2002). arts and the creation of mind New Haven: Yale University Press.
  Bok / Antologi
 • Eriksson, Y., & Göthlund, A. (2012). Möten med bilder : att tolka visuella uttryck (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144059457
  Läsanvisning:Sid. 30-36, 38-44
  Bok / Antologi
 • Frid, J. (2002). Intro - bild : [skapa, kommunicera, förstå] Malmö: Didacta. ISBN: 9188548031
  Bok / Antologi
 • Frid, J. (2011). Intro - form : formgivning, design, hantverk Malmö: Didacta. ISBN: 9188548151
  Bok / Antologi
 • Helderyd, C., & Holmkvist, M. (Red.). (2004). Varumärkt : om reklam till barn och unga (2 uppl.). Stockholm: Sveriges konsumentråd. ISBN: 91-631-7177-5
  Bok / Antologi
 • Hogan, J. (2018). Studio thinking from the start : the K-8 art educator's handbook New York, NY: Teachers College Press. ISBN: 9780807759158
  Bok / Antologi
 • Häggström, M., & Örtegren, H. (Red.). (2017). Visuell kunskap för multimodalt lärande (11 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114699
  Bok / Antologi
 • Löfstedt, U. (2004). Barns bildskapande : teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser Jönköping: Jönköping Univ. Press. ISBN: 919749531X
  Övrigt:finns på www.books.on.demand.com
  Bok / Antologi
 • Åsén, G. (Red.). (2017). Bildundervisning och lärande genom bilder (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122271
  Bok / Antologi
 • Aktuella styrdokument samt artiklar (ca 300 s)och andra multimodala texter tillkommer (filmer, pod osv).
  Text
 • (2008). Bild : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. ISBN: 9789185589487
  Bok / Antologi

Delkurser

1. Bildskapandets byggstenar
2. Formexperiment och estetiska lärprocesser
3. Multimodala uttrycksformer
4. Analysera och tolka bilder

Referenslitteratur

 • Engwall, M., & Stam, M. (2008). Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform [Elektronisk resurs]. Högskolan Kalmar.
  E-bok eller PDF
 • Ericsson, E. (2002). Animera mera : att berätta med ord, bilder, rörelser och ljud Stockholm: Utbildningsradion (UR.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2008). Den andra möjligheten : estetik och kultur i skolans lärande. Myndigheten för skolutveckling.
  Övrigt:se www.skolverket.se
  Myndighetspublikation

Delkurser

1. Bildskapandets byggstenar
2. Formexperiment och estetiska lärprocesser
3. Multimodala uttrycksformer
4. Analysera och tolka bilder