Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-10-12

Ljudläggning till rörliga bilder (LP1052)

H35F6 (HT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur