Kurspaket

Statsvetenskap C - Distans

30 högskolepoäng

Start vecka 35, 2023

Forskningsmetod och självständig uppsats
Statsvetenskap C består av tre delkurser. Under terminen får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om kvalitativ och kvantativ forskningsmetodik. Terminen avslutas med ett examensarbete i statsvetenskap.
Terminen inleds med en fördjupning i kvantitativt och kvalitativ metod, vetenskapsteori och forskningsetik. Kursen kännetecknas av en växelverkan mellan samhällsvetenskapliga metodfrågor och praktiska tillämpningsövningar. I den andra delkursen förbereder du dig för ett självständigt uppsatsarbete genom att träna på att söka, kritiskt granska, sammanfatta och värdera forskningslitteratur som behandlar ett statsvetenskapligt forskningsfält.
Terminen avslutas med att du planerar, genomför och försvarar ett examensarbete på kandidatnivå i statsvetenskap. Under arbetets gång har du regelbundna träffar med en särskilt utsedd handledare. Alla våra handledare är minst forskarutbildade, fil dr.

Arbetsformer
Alla delkurser ges på heltid. Undervisning och examinationer är nätbaserade och äger rum på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid samt lärarledda obligatoriska seminarier. Delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och/eller seminarier.
Varje delkurs har mellan tre till fyra obligatoriska moment vilket innebär stor flexibilitet för dig som student. Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och Zoom för seminarier och föreläsningar. Då kurserna ges på kandidatnivå krävs stor självständighet från dig som student.

 

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Minst 135 hp på grundnivå varav 60 hp inom huvudområdet Statsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-H3FVY
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
13 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 35, 2023
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 40, 2023
15 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 45, 2023
Stängd för sen anmälan

Start vecka 3, 2024

Forskningsmetod och självständig uppsats
Statsvetenskap C består av tre delkurser. Under terminen får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om kvalitativ och kvantativ forskningsmetodik. Terminen avslutas med ett examensarbete i statsvetenskap.
Terminen inleds med en fördjupning i kvantitativt och kvalitativ metod, vetenskapsteori och forskningsetik. Kursen kännetecknas av en växelverkan mellan samhällsvetenskapliga metodfrågor och praktiska tillämpningsövningar. I den andra delkursen förbereder du dig för ett självständigt uppsatsarbete genom att träna på att söka, kritiskt granska, sammanfatta och värdera forskningslitteratur som behandlar ett statsvetenskapligt forskningsfält.
Terminen avslutas med att du planerar, genomför och försvarar ett examensarbete på kandidatnivå i statsvetenskap. Under arbetets gång har du regelbundna träffar med en särskilt utsedd handledare. Alla våra handledare är minst forskarutbildade, fil dr.

Arbetsformer
Alla delkurser ges på heltid. Undervisning och examinationer är nätbaserade och äger rum på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid samt lärarledda obligatoriska seminarier. Delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och/eller seminarier.
Varje delkurs har mellan tre till fyra obligatoriska moment vilket innebär stor flexibilitet för dig som student. Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och Zoom för seminarier och föreläsningar. Då kurserna ges på kandidatnivå krävs stor självständighet från dig som student.

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 135 hp på grundnivå varav 60 hp inom huvudområdet statsvetenskap
Anmälningskod:
HDA-V3GKQ
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
11 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 3, 2024
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 8, 2024
15 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 13, 2024
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan