Kursplan

3D CAD påbyggnad - Maskinteknik

Kurskod
MT2006
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2007-05-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • göra plåtutbredning av tunnväggiga konstruktioner
  • använda svetsmodulen i ett 3D-CAD program
  • konstruera svetsade stålprodukter.

Innehåll

Strategisk 3D-modellering. Ritningsframställning, sammanställningar, plåtutbredning baserade på 3D-CAD modeller. Svetsade balkkonstruktioner i 3D. Grundläggande hållfasthetslära. Datorprogramvaran som användes är Solid Works.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift (underkänd, 3, 4 och 5) 6 hp
Tentamen vid dator (underkänd /godkänd) 1.5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Förkunskapskrav

  • 3D CAD Grundläggande, grundnivå

Övrigt

Kursen ersätter MTB042

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.

Litteratur

  • Höckerlind. Kurskompendie, Påbyggnad 3D CAD. (120 s).