Kursplan

CNC-teknik

Kurskod
MT1033
Poäng
2 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för information och teknik 2008-04-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-07-01.
Reviderad
Reviderad 2010-08-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-08-26.

Mål

Studenten skall efter kursen kunna

  • skriva ett program för styrning av en numeriskt styrd maskin som används inom verkstadsindustrin.

Innehåll

Kursen innehåller en genomgång av hur en verktygsmaskin kan styras med hjälp av en dator och ett program skrivet med hjälp av ISO-kodning.

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Distanstudier. I kursen ingår inga obligatoriska möten på campus. Föreläsningar och övningar förmedlas via Högskolans hemsida.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Huvudområde maskinteknik borttaget 2016-02-22.