Kursplan

Från idé till master

Kurskod
LP1071
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2015-12-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-12-10.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en ljud-/musikproduktion inom en bestämd tidsram
  • formulera egna lärandemål inför produktionsuppgiften och efter denna utvärdera sitt lärande
  • bedöma kurskamraters ljud-/musikproduktioner i fråga om målgruppsanpassning, arbetsgång samt teknisk och musikalisk kvalitet.

Innehåll

Studenten initierar, planerar, leder, genomför och redovisar en ljud-/musikproduktion inom en bestämd tidsram. Resultat och erfarenheter kommuniceras såväl muntligt som skriftligt. Vid kursens avslutning värderar och diskuterar studenten ett produktionsprojekt som utförts av en kurskamrat.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en ljud-/musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och handledda ljud-/musikproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Erätter LP1030.