Kursplan

Kinesisk muntlig språkfärdighet II

Kurskod
KI1034
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2012-02-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-17.
Reviderad
Reviderad 2019-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-12-20.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • formulera meningar på kinesiska med mer komplicerad struktur och utökad vokabulär
  • uttrycka sina känslor och tankar med större frihet och lätthet
  • föra samtal om olika vardagliga teman och om enkla kulturella ämnen
  • kommunicera med Kinesiska talare mer säkert och obehindrat om sådana enkla och vardagliga ämnen.

Innehåll

Inom kursen arbetar studenterna med förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter: rollspel, intervjuövningar, diskussionsövningar, historieberättande och olika lyssningsövningar, innefattande enkla utsnitt ur autentiska media. Man tränar framför allt muntlig färdighet och hörförståelse, men de olika aktiviteterna kan innehålla inslag av glos- och skrivövningar.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande skriftligt och muntligt.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av engelska eller svenska. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt

Ersätter KI1022.