Kursplan

Spanska I: Språkfärdighet och grammatik

Kurskod
GSP2SR
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-12-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-12-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara grammatiska aspekter av det spanska språket samt redogöra för spanskans och svenskans strukturella skillnader
  • använda grammatiska grundbegrepp för att beskriva svenskt och spanskt språkbruk
  • kommentera och förklara formlära och syntax i autentiska texter
  • redogöra för och tillämpa spansk formlära.

Innehåll

Kursen omfattar en repetition av de spanska verbens böjningsmönster från tidigare förvärvade kunskaper samt en systematisk genomgång av grundläggande delar av spanskans grammatik med fokus på ett korrekt språkbruk. I kursen ingår tillämpningsövningar som innefattar träning i att förklara grammatiska sammanhang med ett visst fokus på den kontrastiva analysen av spanskans och svenskans strukturella skillnader där översättningsövningar från svenska till spanska ingår.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga prov, aktivt deltagande i seminarier samt en nätbaserad skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform. Undervisningen sker på spanska och/eller svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på bägge modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Seminarier, nätbaserat prov - 2 hp
Modul 2: Seminarier, nätbaserad sluttentamen - 5,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Spanska 3

Övrigt

Ersätter GSP2CY.