Kursplan

Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs

Kurskod
GLP2QC
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-05-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redovisa och argumentera för en teoretiskt anknuten produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • självständigt initiera, planera, leda, genomföra och redovisa ett avancerat medieproduktionsprojekt för en definierad målgrupp
  • genomföra projektet eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och kritiskt förhålla sig till medieutbildning och yrkesmässig medieproduktion.

Innehåll

I kursen behandlas såväl teoretiska som praktiska aspekter av att på eget initiativ genomföra ett projektarbete inom medieproduktion.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, pitchar, i handledning och vid ett avslutande redovisningsseminarium där en rapport och medieproduktionen redovisas muntligt och skriftligt.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier, pitchar och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 120 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Ersätter LP2012, delkurs 1 och LP2013, delkurs 1.