Kursplan

Kinesiska i tal och skrift II

Kurskod
GKI27H
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå vardagliga samtalsämnen på kinesiska talad i normalt tempo
  • samtala med infödda kinesiska talare, med korrekta toner om vardagliga ämnen
  • förstå runt 750 kinesiska tecken
  • behärska omkring 100 kinesiska meningsstrukturer
  • läsa och skriva korta texter kring bekanta ämnen utan stöd av pinyin.

Innehåll

Kursen omfattar sex moduler som bygger på varandra. De separata språkmomenten som att lyssna, tala, läsa och skriva integreras i hög grad med varandra. Kursen omfattar tal- och hörförståelseövningar för att utveckla studentens kommunikativa förmåga. Övningarna inkluderar att lyssna på inspelade texter, titta på videoavsnitt, ta diktamen, göra uttalsövningar och träna meningsstrukturer. Studenten utvecklar sin skriftliga och receptiva förmåga genom studiet av en stor mängd tecken och grammatiska analysövningar. I kursen tränas studenten i att bygga meningar i kortare texter på kinesiska.

Examinationsformer

Studenten examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en muntlig och en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 9 hp, inklusive modulerna 5 och 6.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 1 - 3 hp
Modul 2: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 2 - 3 hp
Modul 3: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 3 - 3 hp
Modul 4: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, del 4 - 3 hp
Modul 5: Skriftlig tentamen - 1,5 hp
Modul 6: Muntlig tentamen - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp på grundnivå inom ämnet kinesiska

Övrigt

Ersätter KI1036.