Kursplan

Kinesiska tecken I

Kurskod
GKI27G
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förstå ungefär 300 kinesiska tecken (hanzi) som används i standardiserad kinesiska, samt kunna skriva ungefär 100 av dem
  • analysera strukturen i hanzi
  • använda teckenlexikon för att bredda sitt teckenförråd
  • redogöra översiktligt för tecknens historia och utveckling
  • läsa och förstå enklare meningar på kinesiska.

Innehåll

Kursen består av fem moduler som bygger på varandra. Seminarierna består huvudsakligen av olika övningar kring tecken. Studenten skriver tecken för hand och på dator och tränar också på att läsa enklare texter som är skrivna med kinesiska tecken (hanzi). Dessutom övar studenten på att använda teckenlexikon.

Examinationsformer

Studenten examineras kontinuerligt genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Kinesiska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 6 hp inklusive modul 5.

Betygsrapportering:
Modul 1: Kinesiska tecken, del 1 - 1,5 hp
Modul 2: Kinesiska tecken, del 2 - 1,5 hp
Modul 3: Kinesiska tecken, del 3 - 1,5 hp
Modul 4: Kinesiska tecken, del 4 - 1,5 hp
Modul 5: Skriftlig tentamen - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter KI1020.