Kursplan

Japansk populärkultur representerad i Anime och Manga

Kurskod
GJP2MQ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-25.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva utvecklingen av den japanska populärkulturen från tiden efter andra världskriget
  • visa grundläggande kunskap om de kulturella och ekonomiska förutsättningarna för den japanska manga- och anime-industrin
  • identifiera olika former av uttryck och narrativ i den historiska utvecklingen av japanska genrer inom manga och anime
  • diskutera historia och bakgrund till att japansk manga och anime har exporterats utomlands.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av japansk manga och anime som en del av den japanska populärkulturen. Efter en kort översikt över utvecklingen av den japanska populärkulturen efter andra världskriget fram till nutid, undersöks framväxten av den japanska marknaden för manga och anime, liksom utvecklingen av dessa och besläktade genrer. Otaku-kulturen och liknande fenomen kommer också att studeras, samtidigt som vissa begrepp och teorier med anknytning till området introduceras. Exporten och acceptansen utanför Japan av sådana kulturyttringar i olika former kommer också att diskuteras.

Examinationsformer

Examination sker genom bedömning av studenternas prestation på seminarierna, skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. De huvudsakliga undervisningsspråken är engelska och japanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter GJP23U.