Kursplan

Sportjournalistik

Kurskod
GIH334
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2023-02-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-02-07.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för sportjournalistikens utveckling
  • visa förståelse för skillnaden mellan skriven PR och skriftlig journalistik
  • genomföra intervjuer för sportjournalistik
  • skriva reportage, krönikor och andra artiklar med journalistiskt syfte
  • visa förståelse för och respektera en deadline.

Innehåll

Kursen behandlar sportjournalistik för en offentlig publik, i teoretisk och tillämpad form. Kursen belyser även hur det är att möta medier och vilka förutsättningar som medierna existerar utifrån. Kursen besvarar frågan om varför alla, både de som arbetar med medierna och de som arbetar inom idrotten, behöver kunna publiceringsreglerna.

Examinationsformer

  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • Seminarier

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Journalistiska texter, PR-texter, redaktionskunskap - 5 hp | U–VG

Behörighet

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar delvis IH1082.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.