Kurs VÅ3116

Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna ansvara för promotivt och preventivt arbete inom barn- och skolhälsovård.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Evidensbaserad vård och ledarskap 7,5 hp och Folkhälsa och folkhälsoarbete 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V33PN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
4 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.