Kurs TR1034

Verksamhetsförlagt projektarbete i Turismvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :
  • identifiera, formulera och diskutera problem och möjligheter kopplat till en verksamhets arbetssätt, organisation och vision (1).
  • skapa en plan för och redovisa en plan för ett strategiskt utvecklingsprojekt kopplat till besöksnäringen (2).
  • diskutera de inhämtade kunskaperna gällande ett företags verksamhet kopplat till utvecklingsprojektet (3).
  • koppla samman och diskutera tidigare förvärvda teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning (4).