Kurs TR1034

Verksamhetsförlagt projektarbete i Turismvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna :
  • identifiera, formulera och diskutera problem och möjligheter kopplat till en verksamhets arbetssätt, organisation och vision (1).
  • skapa en plan för och redovisa en plan för ett strategiskt utvecklingsprojekt kopplat till besöksnäringen (2).
  • diskutera de inhämtade kunskaperna gällande ett företags verksamhet kopplat till utvecklingsprojektet (3).
  • koppla samman och diskutera tidigare förvärvda teoretiska kunskaper med praktisk tillämpning (4).
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapliga ämnen varav 60 högskolepoäng i turismvetenskap eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H327B
Huvudområde: