Kurs SO1045

Introduktion till vetenskapligt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna uppvisa grundläggande kunskap om:
 • olika vetenskapsteoretiska problemställningar
 • begreppet forskningsstrategi och olika forskningsstrategier
 • olika typer av forskningsdesign
 • begreppet evidens såsom det används inom socialt arbete
 • metodval i vetenskapliga undersökningar
 • informationssökning.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna diskutera och analysera:
 • vetenskapsteoretiska aspekter av undersökningar inom området socialt arbete
 • metodologiska aspekter av undersökningar inom området socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna uppvisa en förmåga att reflektera över:
 • betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt inom området socialt arbete
 • socialt arbete som ett vetenskapligt fält
 • styrkor med och begränsningar hos begreppet evidens i socialt arbete.


Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 5/A5)
Anmälningskod:
HDA-H34YS
Huvudområde: