Kurs SO1033

Svensk välfärdspolitik i internationell belysning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2019

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala teorier avseende välfärdsstatens sociala förutsättningar, utveckling och konsekvenser, samt avseende dess moralfilosofiska implikationer
  • visa grundläggande kunskap om den svenska välfärdspolitiken sett ur ett internationellt perspektiv
  • identifiera och analysera likheter och skillnader vad gäller välfärdspolitiken i olika länder
  • reflektera över välfärdspolitikens moralfilosofiska implikationer.
Startar och slutar:
v51, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H325G
Huvudområde:
Ingår i kurspaket: