Kurs PR2003

Portugisiska: Språklig variation och förändring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Portugisiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva skillnader och likheter mellan de olika portugisiska språkvarieteterna i världen med språkvetenskapliga termer som inbegriper fonologi, morfologi, syntax, semantik, lexikon och pragmatik
  • diskutera principer för språklig variation och förändring samt relatera dessa till portugisiskans uppkomst och spridning i världen i kontakt med andra språk
  • tillämpa språkvetenskapliga begrepp och teorier för att analysera och jämföra talad och skriven diskurs från olika varieteter av portugisiska
  • självständigt söka, samla och använda relevanta källor, samt referera till dem på ett akademiskt korrekt sätt.