Kurs PG3046

Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

I kursen behandlas begrepp som barn i behov av särskilt stöd, inkludering, normalitet, dokumentation och uppföljning och föräldrasamverkan. Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv i relation till förskollärarens ledarskap och ansvar i uppdraget. I kursen diskuteras uppdraget att möta barns olikheter och behov i samverkan med kollegor, andra professioner och föräldrar. I kursen ingår observationer och analys av barns lärande och utveckling med stöd av olika teorier. Fokus läggs på aktiviteter och relationer mellan barn såväl som mellan vuxna och barn i förskolemiljöer.

Den studerande får i kursen arbeta med att utveckla fördjupad kommunikativ förmåga i tal och skrift i syfte att stödja den pedagogiska verksamhetens uppdrag i relation till specialpedagogiska frågor. Teknikburna och gestaltande kunskapsprocesser införlivas i bearbetning och framställning av olika kursuppgifter.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 7, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskolan och förskoleklassen (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HPG
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet