Kurs PG2042

Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att skapa en god beredskap för att fullgöra uppgiften som verksamhetsförlagd lärarutbildare vid Högskolan Dalarna.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för lärarutbildningens innehåll, mål och bakomliggande idéer samt relatera till tidigare utbildningar
  • förklara konstruktionen av lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna och diskutera den verksamhetsförlagda utbildningen i relation till den utbildningsvetenskapliga kärnan
  • redogöra för olika teorier om handledning och bedömning samt redovisa en egen strategi för uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare
  • söka och diskutera relevanta vetenskapliga texter inom sitt verksamhetsområde