Kurs MT1073

Hydraulik och pneumatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för hydraulikens grundprinciper
  • tolka hydraulikscheman avseende funktion och utrymmeskrav för ingående komponenter
  • dimensionera cylindrar, motorer, pumpar och ventiler samt beräkna energieffektiviteten i hydrauliska system
  • skapa grundläggande hydrauliksystem
  • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan pneumatik och hydraulik
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 30 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EF
Huvudområde: