Kurs MT1073

Hydraulik och pneumatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för hydraulikens grundprinciper
  • tolka hydraulikscheman avseende funktion och utrymmeskrav för ingående komponenter
  • dimensionera cylindrar, motorer, pumpar och ventiler samt beräkna energieffektiviteten i hydrauliska system
  • skapa grundläggande hydrauliksystem
  • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan pneumatik och hydraulik
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 30 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
Anmälningskod:
HDA-V3DC3
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Roger Johansson