Kurs MT1068

Introduktion till Produktutveckling

4 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Identifiera kundkrav
  • Specificera produktegenskaper utgående från kundkrav
  • Analysera kopplingar mellan kundkrav och produktegenskaper
  • Generera produktkoncept utifrån olika metoder
  • Välja koncept utifrån olika värderingsmetoder
  • Redovisa utvecklingsresultat muntligt och skriftligt

Startar och slutar:
v41, 2020 - v47, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H35XK