Kurs MT1060

Hållfasthetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundbegreppen spänning och töjning.
  • redogöra för skillnaden mellan stänger och balkar.
  • beräkna spänningar och deformationer i balkar och stänger.
  • beakta spänningskoncentrationer i konstruktioner med hjälp av formfaktorer.
  • beräkna vridspänningar och deformationer i cirkulära axlar.
  • beräkna spänningar och deformationer med hjälp av elementarfall.
  • visa förståelse för vilken verkan olika typer av belastningsfall så som punktlast, utbredd last, vridmoment och pulserande last har på en bärande konstruktion.
  • dimensionera enklare konstruktioner om säkerhetsfaktor från gällande norm är given.
  • utföra enklare knäckningsberäkningar.
  • utföra enklare utmattningsberäkningar.