Kurs MT1060

Hållfasthetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundbegreppen spänning och töjning.
 • redogöra för skillnaden mellan stänger och balkar.
 • beräkna spänningar och deformationer i balkar och stänger.
 • beakta spänningskoncentrationer i konstruktioner med hjälp av formfaktorer.
 • beräkna vridspänningar och deformationer i cirkulära axlar.
 • beräkna spänningar och deformationer med hjälp av elementarfall.
 • visa förståelse för vilken verkan olika typer av belastningsfall så som punktlast, utbredd last, vridmoment och pulserande last har på en bärande konstruktion.
 • dimensionera enklare konstruktioner om säkerhetsfaktor från gällande norm är given.
 • utföra enklare knäckningsberäkningar.
 • utföra enklare utmattningsberäkningar.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Mekanik grundläggande kurs, 5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DBZ
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig