Kurs MT1060

Hållfasthetslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundbegreppen spänning och töjning.
 • redogöra för skillnaden mellan stänger och balkar.
 • beräkna spänningar och deformationer i balkar och stänger.
 • beakta spänningskoncentrationer i konstruktioner med hjälp av formfaktorer.
 • beräkna vridspänningar och deformationer i cirkulära axlar.
 • beräkna spänningar och deformationer med hjälp av elementarfall.
 • visa förståelse för vilken verkan olika typer av belastningsfall så som punktlast, utbredd last, vridmoment och pulserande last har på en bärande konstruktion.
 • dimensionera enklare konstruktioner om säkerhetsfaktor från gällande norm är given.
 • utföra enklare knäckningsberäkningar.
 • utföra enklare utmattningsberäkningar.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Mekanik grundläggande kurs, 5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EE