Kurs MT1057

Mekanik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • visa förståelse för principen för jämvikt och jämviktsvillkor
  • beräkna moment och krafter i plana system med hjälp av ekvationssystem baserade på jämvikt och jämviktsvillkor
  • utföra enklare jämviktsberäkningar i 3D-system.
  • utföra kinematiska beräkningar för partiklar och stela kroppar vid rätlinjig plan rörelse och cikulär plan rörelse.
  • beräkna krafter i accelererande plana system mha newtons kraftlag
  • visa förståelse för principen för energikonserverande system samt rörelsemängd, arbete, effekt och impuls.
  • visa förståelse för principen för odämpad-, dämpad- och påtvingad svängningsrörelse.
  • visa förståelse för principen för resonans
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Envariabelanalys 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Linjär algebra 7,5 hp grundnivå 1
Anmälningskod:
HDA-H397U
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig