Kurs MI1003

Objektorienterad programmering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • Använda objektorienterad teknik för att utveckla robusta och väl strukturerade datorprogram.
  • Felsöka datorprogram och rätta felaktig programkod.
  • Redogöra för lösningar på ett professionellt sätt.
  • Utveckla datorprogram som är hållbara för framtiden samt är anpassade mot internationell användning och är användbara även för personer med lättare funktionsnedsättning.
Startar och slutar:
v4, 2019 - v13, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Moment 1, Laborationer 3,5 högskolepoäng avklarade i kursen Grundläggande programmering 7,5 högskolepoäng alternativt Grundläggande programmering 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2YCV
Huvudområde: