Kurs MI1003

Objektorienterad programmering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • Använda objektorienterad teknik för att utveckla robusta och väl strukturerade datorprogram.
  • Felsöka datorprogram och rätta felaktig programkod.
  • Redogöra för lösningar på ett professionellt sätt.
  • Utveckla datorprogram som är hållbara för framtiden samt är anpassade mot internationell användning och är användbara även för personer med lättare funktionsnedsättning.