Kurs MC1072

Anatomi och fysiologi I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader,
 • identifiera anatomiska strukturer i valda kroppsregioner ur ytanatomisk synvinkel,
 • översiktligt beskriva anatomin hos cirkulationssystemet, respirationssystemet och immunsystemet,
 • beskriva funktionen hos cirkulations-, respirations- och immunsystemen under normala fysiologiska förhållanden,
 • söka relevant information utifrån fysiologiska frågeställningar relaterade till cirkulationen, respirationen och immunförsvaret, diskutera och lösa sådana frågeställningar samt muntligen presentera detta inför en mindre grupp,
 • redogöra för och under handledning tillämpa medicinska undersökningsmetoder relaterade till ovan nämnda system utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
 • utföra basal hjärt-lungräddning.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v50, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod:
HDA-H363V
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
5 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.