Kurs MC1072

Anatomi och fysiologi I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader,
 • identifiera anatomiska strukturer i valda kroppsregioner ur ytanatomisk synvinkel,
 • översiktligt beskriva anatomin hos cirkulationssystemet, respirationssystemet och immunsystemet,
 • beskriva funktionen hos cirkulations-, respirations- och immunsystemen under normala fysiologiska förhållanden,
 • söka relevant information utifrån fysiologiska frågeställningar relaterade till cirkulationen, respirationen och immunförsvaret, diskutera och lösa sådana frågeställningar samt muntligen presentera detta inför en mindre grupp,
 • redogöra för och under handledning tillämpa medicinska undersökningsmetoder relaterade till ovan nämnda system utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
 • utföra basal hjärt-lungräddning.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 17, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-V3D85
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 45, 2023

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader,
 • identifiera anatomiska strukturer i valda kroppsregioner ur ytanatomisk synvinkel,
 • översiktligt beskriva anatomin hos cirkulationssystemet, respirationssystemet och immunsystemet,
 • beskriva funktionen hos cirkulations-, respirations- och immunsystemen under normala fysiologiska förhållanden,
 • söka relevant information utifrån fysiologiska frågeställningar relaterade till cirkulationen, respirationen och immunförsvaret, diskutera och lösa sådana frågeställningar samt muntligen presentera detta inför en mindre grupp,
 • redogöra för och under handledning tillämpa medicinska undersökningsmetoder relaterade till ovan nämnda system utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
 • utföra basal hjärt-lungräddning.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 49, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3F4J
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig