Kurs MÖ1014

Examensarbete för högskoleexamen i energiteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa förvärvade kunskaper inom energiteknik med tillämpning inom energibesparing, förnybar energi och större energiförsörjningssystem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

  • formulera mål och syfte för ett projekt
  • göra litteraturstudier och behandla problem inom ramen för projektet
  • analysera problemställningar som uppkommer, och med en helhetssyn föreslå lösningar
  • värdera det egna angreppssättet
  • bedöma värdet av tillförda kunskaper och av sina resultat
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • För att påbörja examensarbetet krävs att minst 90 hp av kurserna i Energiteknikerprogrammet är avklarade.
Anmälningskod:
HDA-H33CF
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.