Kurs MÖ1014

Examensarbete för högskoleexamen i energiteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa förvärvade kunskaper inom energiteknik med tillämpning inom energibesparing, förnybar energi och större energiförsörjningssystem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

  • formulera mål och syfte för ett projekt
  • göra litteraturstudier och behandla problem inom ramen för projektet
  • analysera problemställningar som uppkommer, och med en helhetssyn föreslå lösningar
  • värdera det egna angreppssättet
  • bedöma värdet av tillförda kunskaper och av sina resultat