Kurs IK2012

Systemutveckling på Internet/intranet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • visa på kunskaper i att metodiskt genomföra ett systemutvecklingsprojekt, däri ingår
    • förmågan att använda en projektstyrningsmodell som stöd för projektarbete
    • visa på förmågan att kunna analysera, strukturera och problematisera ett systemutvecklingsuppdrag
    • förmågan att välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för specifikt utvecklingsprojekt
  • tillämpa kunskaper och färdigheter i utveckling av mobila tjänster, däri ingår skapandet av webbapplikationer som använder in-/utgående SMS/MMS, användandet av externa betaltjänster samt lagring av data i olika datakällor.

Startar och slutar:
v4, 2019 - v13, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Programmeringskunskaper motsvarande Grundläggande programmering 7,5 hp, Publicering på Internet 7,5 hp, Databaser 7,5 hp, Mobila och distribuerade system 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2ZLR
Huvudområde: