Kurs IK2012

Systemutveckling på Internet/intranet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • visa på kunskaper i att metodiskt genomföra ett systemutvecklingsprojekt, däri ingår
    • förmågan att använda en projektstyrningsmodell som stöd för projektarbete
    • visa på förmågan att kunna analysera, strukturera och problematisera ett systemutvecklingsuppdrag
    • förmågan att välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för specifikt utvecklingsprojekt
  • tillämpa kunskaper och färdigheter i utveckling av mobila tjänster, däri ingår skapandet av webbapplikationer som använder in-/utgående SMS/MMS, användandet av externa betaltjänster samt lagring av data i olika datakällor.