Kurs IK1078

Introduktion till Informatik och eTjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om grundläggande begrepp inom datateknik, informatik, systemutveckling, programmering och eTjänster.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för grundläggande begrepp inom området informatik och datateknik samt aktuella styrdokument avseende eTjänster.
  • Beskriva hur datorer och programvara är uppbyggda och hur de fungerar tillsammans.

Färdighet och förmåga

  • Reflektera över företeelser på Internet och eTjänster som används i vardagen.
  • Reflektera över hur eTjänsters utveckling och användning påverkar människan, verksamheter och samhälle samt att reflektera över etiska perspektiv och säkerhet kopplat till IT och eTjänster.
  • Självständigt söka information inom informatik och eTjänster.
  • Tillämpa olika problemlösningsmetoder för givna uppgifter.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3A3G
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig