Kurs IK1068

Introduktion till databassystem

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2019

Kursen introducerar databaskonceptet, systemteori, grundläggande designprinciper för relationsdatabaser samt personuppgiftslagen. Den innehåller en metod för att utveckla databassystem. Kursen behandlar även kunskap om hur och varför databaser används i företag, myndigheter och organisationer.

Startar och slutar:
v14, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2YDZ
Huvudområde: