Kurs IH1134

Tester och mätmetoder för hälsa och idrott

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att självständigt värdera, kritiskt granska och genomföra relevanta mätmetoder inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet
  • visa förmåga att analysera resultat från mätmetoder inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet
  • visa förmåga att självständigt utveckla och genomföra relevanta kombinationer av mätmetoder för en specifik population inom idrotts- och hälsorelaterad verksamhet
  • visa förmåga att mot olika målgrupper kommunicera resultat av relevanta mätmetoder samt utifrån idrottsvetenskapliga principer föreslå styrning av idrotts- och hälsorelaterad verksamhet.