Kurs GRK2ED

Djuretik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Religionsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom etisk teori som är relevanta för djuretik
  • redogöra för flera olika sätt, grundade i etisk teori, att argumentera för och mot djurs egenvärde och djurs rättigheter
  • diskutera fall av problematiska relationer mellan djur och människa med tydlig grund i etisk teori.