Kurs GPG2QG

Utveckling och lärande - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskap om olika teoretiska perspektiv på ungdomars utveckling och lärande i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om skolans värdegrund och samhällsuppdrag i relation till teorier om elevers utveckling och lärande
 • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på lärande och utveckling samt visa förståelse för hur dessa perspektiv kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten med särskilt fokus på undervisning
 • visa kunskap om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda sociala, kulturella och ekonomiska villkor, samt neuropsykiatriska svårigheter
 • visa grundläggande kunskap om olika didaktiska teorier gällande elevers lärande inom de undervisningsämnen som ingår i aktuell examen i relation till gällande styrdokument
 • problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till elevers lärande
 • reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten samt visa förståelse för digitala kulturer och sociala medier och deras betydelse för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande
 • visa förmåga till vetenskapligt skrivande
 • visa förmåga att samverka med medstuderande
 • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, samt använda digitala verktyg.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne
Anmälningskod:
HDA-V3B9X
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 35, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskap om olika teoretiska perspektiv på ungdomars utveckling och lärande i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om skolans värdegrund och samhällsuppdrag i relation till teorier om elevers utveckling och lärande
 • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på lärande och utveckling samt visa förståelse för hur dessa perspektiv kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten med särskilt fokus på undervisning
 • visa kunskap om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda sociala, kulturella och ekonomiska villkor, samt neuropsykiatriska svårigheter
 • visa grundläggande kunskap om olika didaktiska teorier gällande elevers lärande inom de undervisningsämnen som ingår i aktuell examen i relation till gällande styrdokument
 • problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till elevers lärande
 • reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten samt visa förståelse för digitala kulturer och sociala medier och deras betydelse för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande
 • visa förmåga till vetenskapligt skrivande
 • visa förmåga att samverka med medstuderande
 • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, samt använda digitala verktyg.
Startar och slutar:
v35, 2022 - v44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne
Anmälningskod:
HDA-H3C6V
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig