Kurs GNV25X

Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

I kursen behandlas naturvetenskapernas och teknikens framväxt och verksamhet. Dessutom studeras jordens, solens och månens rörelser och deras samband med dygns- och årstidsväxlingar, liksom vattnets olika former och dess kretslopp, luftens sammansättning, väder och klimat och olika problemställningar kopplade till människans påverkan av systemet jorden. Vidare studeras olika materials egenskaper, några tekniska föremåls konstruktioner och funktion i vardagen samt hur krafter påverkar olika föremål, t.ex. gungor på en lekplats. I kursen tillämpas ett utforskande och skapande arbetssätt i naturvetenskap och teknik. Vidare behandlas digitala lärresurser samt estetikens och lekens betydelse för barns lärande. I kursen behandlas även olika ekosystem, kretslopp och flödande energi liksom organismernas indelning och evolution, växter och djurs uppbyggnad och funktion samt olika överlevnadsstrategier hos växter och djur. Vidare belyses människans förhållande till naturen och hur hon genom tekniken historiskt och idag påverkat och påverkar naturen och samhället, liksom naturvetenskapernas och teknikens utveckling ur ett genus- och hållbarhetsperspektiv. I kursen diskuteras även naturvetenskapernas och teknikens didaktiska teoribildning samt olika fysiska miljöers betydelse för lärande som t.ex. uterummet.

 

Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag i förskola och förskoleklass, 15 högskolepoäng, Kommunikation och berättande, 15 högskolepoäng, I lekens värld, 15 högskolepoäng och Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39D8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 13, 2022

I kursen behandlas naturvetenskapernas och teknikens framväxt och verksamhet. Dessutom studeras jordens, solens och månens rörelser och deras samband med dygns- och årstidsväxlingar, liksom vattnets olika former och dess kretslopp, luftens sammansättning, väder och klimat och olika problemställningar kopplade till människans påverkan av systemet jorden. Vidare studeras olika materials egenskaper, några tekniska föremåls konstruktioner och funktion i vardagen samt hur krafter påverkar olika föremål, t.ex. gungor på en lekplats. I kursen tillämpas ett utforskande och skapande arbetssätt i naturvetenskap och teknik. Vidare behandlas digitala lärresurser samt estetikens och lekens betydelse för barns lärande. I kursen behandlas även olika ekosystem, kretslopp och flödande energi liksom organismernas indelning och evolution, växter och djurs uppbyggnad och funktion samt olika överlevnadsstrategier hos växter och djur. Vidare belyses människans förhållande till naturen och hur hon genom tekniken historiskt och idag påverkat och påverkar naturen och samhället, liksom naturvetenskapernas och teknikens utveckling ur ett genus- och hållbarhetsperspektiv. I kursen diskuteras även naturvetenskapernas och teknikens didaktiska teoribildning samt olika fysiska miljöers betydelse för lärande som t.ex. uterummet.

 

Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag i förskola och förskoleklass, 15 högskolepoäng, Kommunikation och berättande, 15 högskolepoäng, I lekens värld, 15 högskolepoäng och Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ACD
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88