Kurs GMT2KD

Mekanik för energiingenjörer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beräkna, såväl grafiskt som analytiskt matematiskt, den resulterande kraftens storlek och riktning som verkar på en kropp om den utsätts för flera krafter.
  • visa förståelse för begreppet moment, hur det beräknas samt i vilken enhet det mäts.
  • beräkna linje-, area- och volymtyngdpunkten för enkla konstruktionselement.
  • lösa jämviktsproblem matematiskt samt visa förståelse för vad som menas med att en kropp är i jämvikt.
  • lösa dynamikproblem där rörelsen är rätlinjig eller roterande.
  • lösa dynamikproblem genom tillämpning av Newtons kraftlag.
  • lösa problem där centripetalkraften spelar en avgörande roll.
  • visa förståelse och förmåga till problemlösning genom tillämpning av begreppen arbete, energi, effekt, verkningsgrad och energiprincipen.