Kurs GMT2KD

Mekanik för energiingenjörer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beräkna, såväl grafiskt som analytiskt matematiskt, den resulterande kraftens storlek och riktning som verkar på en kropp om den utsätts för flera krafter.
  • visa förståelse för begreppet moment, hur det beräknas samt i vilken enhet det mäts.
  • beräkna linje-, area- och volymtyngdpunkten för enkla konstruktionselement.
  • lösa jämviktsproblem matematiskt samt visa förståelse för vad som menas med att en kropp är i jämvikt.
  • lösa dynamikproblem där rörelsen är rätlinjig eller roterande.
  • lösa dynamikproblem genom tillämpning av Newtons kraftlag.
  • lösa problem där centripetalkraften spelar en avgörande roll.
  • visa förståelse och förmåga till problemlösning genom tillämpning av begreppen arbete, energi, effekt, verkningsgrad och energiprincipen.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EXW
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Johan Olsson