Kurs GMT2KD

Mekanik för energiingenjörer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beräkna, såväl grafiskt som analytiskt matematiskt, den resulterande kraftens storlek och riktning som verkar på en kropp om den utsätts för flera krafter.
 • visa förståelse för begreppet moment, hur det beräknas samt i vilken enhet det mäts.
 • beräkna linje-, area- och volymtyngdpunkten för enkla konstruktionselement.
 • lösa jämviktsproblem matematiskt samt visa förståelse för vad som menas med att en kropp är i jämvikt.
 • lösa dynamikproblem där rörelsen är rätlinjig eller roterande.
 • lösa dynamikproblem genom tillämpning av Newtons kraftlag.
 • lösa problem där centripetalkraften spelar en avgörande roll.
 • visa förståelse och förmåga till problemlösning genom tillämpning av begreppen arbete, energi, effekt, verkningsgrad och energiprincipen.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
  Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-H39QH
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig