Kurs GMT259

Industriell produktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skapa produktionsberedningar för tillverkning av detaljer och monterade produkter
  • redogöra för industrirobotars möjligheter och begränsningar
  • beskriva vad varuproducerande företag behöver beakta vad gäller samhälleliga och etiska aspekter
  • värdera produkter och produktionsutrustning med hänsyn till risker för funktionsfel och personskador, och föreslå åtgärder som mildrar oacceptabla risker
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Minst 120 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HK2
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Roger Johansson