Kurs GMT259

Industriell produktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skapa produktionsberedningar för tillverkning av detaljer och monterade produkter
  • redogöra för industrirobotars möjligheter och begränsningar
  • beskriva vad varuproducerande företag behöver beakta vad gäller samhälleliga och etiska aspekter
  • värdera produkter och produktionsutrustning med hänsyn till risker för funktionsfel och personskador, och föreslå åtgärder som mildrar oacceptabla risker
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EL
Huvudområde: