Kurs GMT259

Industriell produktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skapa produktionsberedningar för tillverkning av detaljer och monterade produkter
  • redogöra för industrirobotars möjligheter och begränsningar
  • beskriva vad varuproducerande företag behöver beakta vad gäller samhälleliga och etiska aspekter
  • värdera produkter och produktionsutrustning med hänsyn till risker för funktionsfel och personskador, och föreslå åtgärder som mildrar oacceptabla risker
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
Anmälningskod:
HDA-H3CND
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Mats Anderson