Kurs GMI2BT

Skriptprogrammering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Att öka digitaliseringen via automatisering är ett vanligt mål för många organisationer.
Kursen behandlar utveckling av skriptprogram i olika slags skriptspråk i varierade it-miljöer. Exempelvis för att automatisera administrativt it-systemarbete, arbetsflöden och processer. Studenterna får praktiskt tillämpa en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för testning, felsökning och dokumentation för att uppnå god kodkvalitet. Även datatyper, reguljära uttryck, funktioner samt användning av moduler och olika slags API:er behandlas.
Vidare behandlas hur HTTP-metoder som GET och POST kan användas för att hämta data via olika slags datakällor och uföra CRUD (skapa, läsa, uppdatera och radera data) mot datakällor via skript. Grunderna i märkspråk för transport av dataobjekt tas upp.
Kursen innehåller även kodskrivning för hantering av numeriska data, plottning och vetenskaplig analys av data, t.ex. analysera bilder med AI (Artificiell Intelligens) och visualisera resultat.
Ett projektarbete i grupp genomförs där man redovisar ett arbete där man fördjupat sig i ett utvecklingsprojekt, någon specifik teknik eller hjälpmedel som används i samband med skriptprogrammering.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Objektorienterad programmering 7,5 hp grundnivå eller annan kurs i grundläggande programmering
Anmälningskod:
HDA-V3DDM
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Ulrika Artursson Wissa

Start vecka 3, 2024

Att öka digitaliseringen via automatisering är ett vanligt mål för många organisationer.
Kursen behandlar utveckling av skriptprogram i olika slags skriptspråk i varierade it-miljöer. Exempelvis för att automatisera administrativt it-systemarbete, arbetsflöden och processer. Studenterna får praktiskt tillämpa en integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för testning, felsökning och dokumentation för att uppnå god kodkvalitet. Även datatyper, reguljära uttryck, funktioner samt användning av moduler och olika slags API:er behandlas.
Vidare behandlas hur HTTP-metoder som GET och POST kan användas för att hämta data via olika slags datakällor och uföra CRUD (skapa, läsa, uppdatera och radera data) mot datakällor via skript. Grunderna i märkspråk för transport av dataobjekt tas upp.
Kursen innehåller även kodskrivning för hantering av numeriska data, plottning och vetenskaplig analys av data, t.ex. analysera bilder med AI (Artificiell Intelligens) och visualisera resultat.
Ett projektarbete i grupp genomförs där man redovisar ett arbete där man fördjupat sig i ett utvecklingsprojekt, någon specifik teknik eller hjälpmedel som används i samband med skriptprogrammering.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Objektorienterad programmering 7,5 hp grundnivå eller annan kurs i grundläggande programmering
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GC4
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulrika Artursson Wissa