Kurs GMI22F

Transportplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursen behandlar transporternas roll i samhället. Vidare behandlas grundläggande begrepp samt planeringsprocessen av transportinfrastrukturen av väg och järnväg. Hur transportdata kan samlas in organiseras och analyseras gås igenom.
I kursen ingår att arbeta fram beslutsunderlag och genomföra praktiknära bedömningar i en trafikplanering i form av övningar och projektarbete.
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till GIS, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32YR
Huvudområde: