Kurs GMI22F

Transportplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för grundläggande begrepp inom transportsektorn relevanta för samhällsplanering.
  • Beskriva och analysera transporternas roll för olika samhällsfunktioner, samt sambandet mellan transporter, lokalisering och utveckling.
  • Redogöra för övergripande planering samt laneringsmetoder inom väg-/järnvägssektorn.
  • Samla in och organisera information om mobilitet och transporter på lämpligt sätt.
  • Bedöma transportbehovet.
  • Planera för trafiken i ett område.
  • Bedöma sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av ett planförslag och diskutera dess konsekvenser i relation till tillgänglighet, säkerhet, attraktivitet och miljömässig hållbarhet.
  • Utforma beslutsunderlag.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till GIS, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35VZ
Huvudområde: