Kurs GMC2AG

Kardiologi - Hjärtsvikt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för etiologi, patofysiologi, symtom, diagnos, behandling och uppföljning vid akut och kronisk hjärtsvikt
  • redogöra för och klassificera graden av hjärtsvikt i relation till patientens symtom och funktionsförmåga
  • planera, genomföra och utvärdera evidensbaserad vård och behandling vid kronisk hjärtsvikt utifrån eget kompetensområde och i teamsamverkan
  • tillämpa personcentrerad vård samt diskutera hur vårdpersonal kan arbeta med stödjande samtal, råd och undervisning vid hjärtsvikt
  • diskutera och analysera etiskt svåra situationer i samband med vård av personer med svår hjärtsvikt.