Kurs GMC22H

Anatomi och fysiologi II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva anatomin på en grundläggande nivå samt redogöra för fysiologiska processer avseende: rörelseapparaten, matspjälkning och näringshantering, nervsystemet, hormonella system, njurar och urinvägar samt fortplantningen
 • beskriva samverkan mellan kroppens organ och organsystem och hur yttre och inre förändringar kan påverka celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen
 • söka och diskutera information relaterad till anatomiska och fysiologiska frågeställningar
 • utifrån sjuksköterskans ansvarsområde visa basal kunskap om orörlighetskomplikationer samt genomföra patientförflyttningar med hänsyn tagen till ergonomiska principer och patientens situation.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
  Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 16/A14)
Anmälningskod:
HDA-H363X
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
5 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.