Kurs GLP2QD

Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

I kursen genomförs ett produktionsprojekt med stark anknytning till arbetslivet. Under kursen behandlas och diskuteras yrkeslivets utmaningar och krav samt vilken relevans högskoleutbildningen har. Kursen erbjuder på det sättet även en möjlighet att knyta nya kontakter med yrkeslivet och på så sätt utveckla socialt kapital.
Startar och slutar:
vecka 13, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion
Anmälningskod:
HDA-V3BCQ
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig