Kurs GLP29X

Inspelning i studio

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om inspelningsstudions uppbyggnad och funktioner
  • genomföra produktionsanalyser av förelagda musikinspelningar, i såväl muntlig som skriftlig form
  • planera, genomföra och redovisa en mångkanalsinspelning i studio med akustiska musikinstrument.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 22,5 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33W9
Huvudområde: