Kurs GIT2GX

Italienska C: Uppsats i italienska

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information på italienska i en problemställning
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem med tillämpliga metoder inom det valda forskningsområdet
 • på god skriftlig och muntlig akademisk italienska redogöra för och diskutera information, problem och lösningar på basis av forskning inom valt område
 • använda de normer som fordras för en vetenskaplig uppsats på italienska
 • granska och diskutera en medstuderandes uppsats
 • planera och genomföra de olika stegen av uppsatsarbetet inom givna tidsramar.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Italienska
Behörighetskrav:
 • Italienska C: Äldre litteratur med textanalys 7,5 hp och Italienska C: Italiensk språkvetenskap 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38L8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information på italienska i en problemställning
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem med tillämpliga metoder inom det valda forskningsområdet
 • på god skriftlig och muntlig akademisk italienska redogöra för och diskutera information, problem och lösningar på basis av forskning inom valt område
 • använda de normer som fordras för en vetenskaplig uppsats på italienska
 • granska och diskutera en medstuderandes uppsats
 • planera och genomföra de olika stegen av uppsatsarbetet inom givna tidsramar.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
Distans
Språk:
Italienska
Behörighetskrav:
 • Italienska C: Äldre litteratur med textanalys 7,5 hp och Italienska C: Italiensk språkvetenskap 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3A5C
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88