Kurs GIT2GX

Italienska C: Uppsats i italienska

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information på italienska i en problemställning
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem med tillämpliga metoder inom det valda forskningsområdet
  • på god skriftlig och muntlig akademisk italienska redogöra för och diskutera information, problem och lösningar på basis av forskning inom valt område
  • använda de normer som fordras för en vetenskaplig uppsats på italienska
  • granska och diskutera en medstuderandes uppsats
  • planera och genomföra de olika stegen av uppsatsarbetet inom givna tidsramar.