Kurs GIK2PC

Publicering på Internet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för Internets uppbyggnad, terminologi och begrepp
  • tillämpa markeringsspråk som krävs för att utveckla statiska webbsidor
  • publicera bilder och text på World Wide Web
  • redogöra för olika metoder som underlättar administration och design av webbsidor
  • tillämpa livscykelmetoder för utveckling av webbplatser
  • redogöra för olika teorier om informationsarkitektur
  • använda vanligt förekommande utvecklingsverktyg i arbetet med publicering av information på Internet
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster, 7,5 hp, grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3E6N
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig