Kurs GIK2NE

Interaktionsdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för centrala begrepp inom interaktionsdesign

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom interaktionsdesign
  • använda metoder inom interaktionsdesign vid skapandet av digitala artefakter i dialog med berörda parter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera en design med avseende på dess användbarhet och användarupplevelse
  • reflektera över etiska aspekter av interaktionsdesign och hur den används
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Användarcentrerad design, 7,5 hp grundnivå
  • Grafisk design 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FWJ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet