Kurs GIK2LH

Grafisk produktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • genomföra visuell innehållsanalys för att motivera val av grafisk design

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • identifiera relevanta tillvägagångssätt för produktion av vald grafisk artefakt
  • skapa grafiska artefakter som påvisar kunskap inom valt område
  • motivera tillvägagångssätt och resultat för framtagen grafisk artefakt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • reflektera kring sitt behov av ytterligare kunskap inom ramen för grafisk produktion

Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Digital bild 7,5 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
  • Dynamiska webbapplikationer, grundnivå 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Grafisk design 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39MK
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig