Kurs GIK2KT

Examensarbete för Högskoleexamen i Informatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten ska kunna genomföra och rapportera en akademisk undersökning. Detta sker i grunden genom att tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet Informatik. Efter avslutat arbete ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad eller breddad kunskap inom ramen för huvudområdet
 • visa insikter om relevanta vetenskapliga metoder

Färdighet och förmåga
 • identifiera och formulera syfte, problem och frågeställning för valt område
 • utföra en litteraturstudie för att beskriva aktuellt kunskapsläge kopplat till det valda området
 • välja, motivera och tillämpa relevanta vetenskapliga metoder
 • sammanfatta och presentera resultat
 • granska och reflektera över akademiska arbeten
 • genomföra en akademisk undersökning inom given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • hantera eventuella etiska aspekter på undersökningen
 • reflektera över egna resultat relaterat till syfte, problemformulering och frågeställning
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Forskningsmetodik 7,5 hp, grundnivå
 • 90 hp varav minst 45 hp inom huvudområde informatik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HKU
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Ulrika Artursson Wissa