Kurs GIK298

Data- och informationshantering

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva grundläggande koncept och principer inom data- och systemvetenskap, informationsdesign och IT.
 • Redogöra för grundläggande principer inom systemutveckling.
 • Beskriva ett urval av branschspecifika metoder och verktyg.
 • Redogöra för de mekanismer som påverkar grupputveckling och gruppdynamik.

Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • Skapa en enkel applikation med hänsyn tagen till användbarhet och visuell design.
 • Söka och värdera information.
 • Använda en allmän projekt-, kommunikations- och mötesmodell, samt IT-stöd för kommunikation och projekthantering.
 • Skriva, granska och opponera på en akademisk rapport.
 • Presentera ett arbete muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • Argumentera för hur IT-utveckling och IT-användning påverkar människor, verksamheter och samhälle, nationellt och internationellt.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-H38JZ
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig